Wine tasting at Michael Chiarello’s Napa Style, Napa Valley
Photo: 5/25/12. Karen Glosser.

Wine tasting at Michael Chiarello’s Napa Style, Napa Valley
Photo: 5/25/12. Karen Glosser.